×

×

×
Αρχική / Σκυλιά / Αρσενικά
Αρσενικά
 • /Xawer v.d. Dachswiese

  /Xawer v.d. Dachswiese

  Όνομα: /Xawer v.d. Dachswiese
  Ημ. γέννησης: 25/02/2009
  Αριθμός εγγραφής: ΒΕΚ-101583
  Αρ. τατουάζ: 209732
  Φύλο: Αρσενικό

  Διακρίσεις μορφολογίας Διακρίσεις εργασίας
  4 x Εξαίρετος VJP: 79
  3 x Β.Ο.Β. (Καλύτερος Φυλής) HZP: 216
  2 x 1ος Καλύτερος Ομάδας 7 VGP: 290 preis III
  1 x 2ος Καλύτερος Ομάδας 7 HEGEWALD: 226,5
  1 x 4ος Καλύτερος Ομάδας 7 HD-frei ( Α )
  3 x C.A.C. OCD-frei
  1 x C.A.C.I.B. F/H: sg (11) sg (10) 
  1 x R.C.A.C.  
  1 x R.C.A.C.I.B.  
 • /Quick II Kykladon

  /Quick II Kykladon

  Όνομα : /Quick II Kykladon
  Ημερ.Γέννησης: 30 / 11 / 2014
  Αριθμός Εγγραφής : ΒΕΚ-137447
  Αριθμός Τατουαζ : 6308127
  Φύλο : Αρρεν
  Χρώμα : Καστανόλεκόστικτο

  Διακρίσεις εργασίας
    HZP 1  :  214 p..m. Spur.....Sil....17/9/2016
    HZP 2 :   214 p..m. Spur.....Sil.....28/9/2016 - 01/10.2016
    VERBANDSHERBSTZUCHTPRUFUNG : 214 p   m.Spur
    HEGEWALD : 223.5 p 
    HD-frei ( A )
    OCD-frei
   F / H : sg (9) / sg (10)......63cm /64cm
  ZUCHTSCAU :  F / H : sg (11) / sg (10)....... 26 / 11 / 2016 
   
   
   
   
   

 • /Ilex vom Kellerwald

  /Ilex vom Kellerwald

   Όνομα : /Ilex vom Kellerwald
   Ημ. Γέννησης : 04 / 02 / 2014
   Αριθμός Εγγραφής :
   Αριθ. Microchip : 276093420224385
   Χρώμα : Καστανόλευτόστικτο
   Φύλο : Αρρεν

  Διακρίσεις εργασίας
    VJP : 70 p
    HZP : 189 p...o.Spur....Sil.
    HD-frei (A)              
    OCD-frei
    ED-frei 
   F / H : sg (11) / sg (11)......65cm /66cm
   
   
   
 • /Kay IV v.Bockenhagen

  /Kay IV v.Bockenhagen

  Όνομα : / Kay IV v. Bockenhagen
  Ημ. Γέννησης: 12/06/2018
  Αρ.Εγγραφής: BEK-169162
  Αρ.Microchip: 276093420238260
  Φύλο: Αρρεν
  Χρώμα: Καστανό λευκόστοκτο ( Brsch )
   

   

  Διακρίσεις εργασίας
    VJP : 70 p
     VJP:  70 p
  Hartenachweis
          
       HD-frei (A)           
    OCD-frei
    ED-frei 

   
 • 1