×

×

×
Αρχική / Εκπαίδευση.
Εκπαίδευση.
 • Boss II Kykladon

  Boss II Kykladon

  Ο Boss III Kykladon, είναι ηλικίας 5 μηνών, γιός της / Yessi II Kykladon και του / Kay IV v. Bockenhagen και εκπαιδεύεται.

 • Alma III Kykladon

  Alma III Kykladon

  Alma III Kykladon...Είναι 4ων μηνών εκπαιδεύεται για την εαρινή και φθινοπωρινή δοκιμασία.

 • Quick II Kykladon

  Quick II Kykladon

  .

 • Zara II Kykladon

  Zara II Kykladon

  Η Zara Εκπαιδεύεται και αυτή από εμάς.

 • Ziko II Kykladon

  Ziko II Kykladon

  Ο Ziko είναι 4 ων μηνών και εκπαιδεύετε.

 • Watz II Kykladon

  Watz II Kykladon

 • Quick II & Quirl II Kykladon

  Quick II & Quirl II Kykladon

 • Juno IV del Zeffiro

  Juno IV del Zeffiro

 • Juno IV del Zeffiro

  Juno IV del Zeffiro

 • Olga II Kykladon

  Olga II Kykladon

 • Εκπαίδευση της Olga στά νερά.

  Εκπαίδευση της Olga στά νερά.

 • Olga II Kykaldon

  Olga II Kykaldon

 • 1 2 >