×

×

×
Αρχική / Κουτάβια / Κουτάβια 3ων μηνών από την /Olga II Kykladon και τον /Xawer v.d.Dachswiese
Κουτάβια 3ων μηνών από την /Olga II Kykladon και τον /Xawer v.d.Dachswiese

 Κουτάβια από την /Olga II Kykladon και τον /Xawer v.d.Dachswiese

 /Olga II Kykladon.                                                                                                             /Xawer v.d.Dachswiese
*****************                                                                                                        **********************                                                                                                   
VJP- 60p.....HZP-172p.....HD-frei....OCD-frei....vWD-frei                                      VJP-79p......HZP- 216p.....Hegewald-226.5p.....VGP-290/IIIp