×

×

×
Αρχική / Αρθρα εκπαίδευσης κουταβιών
Αρθρα εκπαίδευσης κουταβιών
 • Κουτάβι 3ων μηνών σε εκπαίδευση φέρμας.

  Κουτάβι 3ων μηνών σε εκπαίδευση φέρμας.
 • Reus II Kykladon

  Reus II Kykladon

     

 • Κουτάβια /Olga II Kykladon .... /Blitz v.Eulenberg

  Κουτάβια /Olga II Kykladon .... /Blitz v.Eulenberg

   

   

  Δύο εξαιρετα κουτάβια η Saya II  &  ο Solo II Kykladon..........  
  /Olga II Kyκladon...VJP-60p...HZP-172p o.SP...HD-frei...OCD-frei ........ 
  /Blitz v.Eulenberg....VJP-77p...HZP-230p...Hegewald-239p...HD-frei.....OCD-frei....ED-frei.
   

 • Reus II Kykladon

  Reus II Kykladon

  Απο την ηλικία των 3 μηνών έως και 13 μηνών.  Reus II Kykladon είναι ηλικίας 13 μηνών........  >Nora III v. Bockenhagen.........  /Xawer v.d.Dachswiese και είναι εκπαιδευμένος πλήρως με βάση το Γερμανικό πρωτόκολλο Φθινοπωρινής δοκιμασίας.

   

                     

    

                           

 • 1 2 >